Klachten

Wat is een klacht?
Als klacht zien wij iedere individuele uiting van onvrede over een gedraging, gebeurtenis of omstandigheid van een van de medewerkers van Blumberg Clinics, die door de betrokkene als onjuist, onterecht of onvoldoende wordt ervaren.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Bij voorkeur brengt u uw klacht eerst ter sprake bij uw behandelaar. Indien dat naar uw mening geen of onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, kunt u uw klacht indienen bij het management van Blumberg Clinics. Wij zullen uw klacht met zorg behandelen en voorleggen binnen het management. Tijdens de behandeling van uw klacht zal ook uw behandelaar betrokken worden bij de afhandeling. Indien u als cliënt een klacht wilt indienen, kunt u uw klacht sturen naar info@naturalhairimplant.nl.

Indien u als bedrijf een klacht wilt indienen, dan kunt u uw klacht zenden naar info@naturalhairimplant.nl. Uw klacht zal dan in behandeling genomen worden door één van de Operational Mangagers en de Manager Juridische Zaken. Tijdens de behandeling van uw klacht zal de General Manager ook worden geconsulteerd.

Wij streven ernaar om u binnen enkele werkdagen een inhoudelijke reactie te kunnen geven en u een bevredigende oplossing te kunnen bieden.